Klient biznesowy

Pomagamy przedsiębiorcom od 10 lat
Obsługa przedsiębiorców

Świadczymy pomoc prawną zarówna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i spółek.

Umowy

Pomagamy w negocjowaniu oraz zawieraniu kontraktów handlowych. Sporządzamy i opiniujemy wszelkiego typu umowy w obrocie gospodarczym.

Proces

Reprezentujemy Przedsiębiorców w procesach sądowych zarówno z zakresu prawa gospodarczego jak i prawa pracy.

Prawo podatkowe

Zajmujemy się prowadzeniem postępowań podatkowych od kontroli podatkowej po postępowanie przed sądami administracyjnymi.

Windykacja

Skutecznie odzyskujemy należności, oferując pomoc zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym.

Prawo przewozowe

Bierzemy udział w rozwiązywaniu sporów dotyczących przewozu krajowego i międzynarodowego towarów. Pomagamy rozwiązywać problemy celno-skarbowe, w szczególności prowadzimy postępowania przed brytyjskimi organami celnymi.

Klient indywidualny

Odszkodowania

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń związanych zarówno ze szkodami osobowymi jak i szkodami na mieniu.

Umowy

Pomagamy w negocjowaniu oraz zawieraniu umów. Sporządzamy i opiniujemy wszelkiego typu kontrakty.

Proces

Reprezentujemy naszych Klientów w procesach sądowych we wszystkich rodzajach spraw.

Windykacja

Oferujemy pomoc w odzyskiwaniu należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Prawo karne

Przestępstwa gospodarcze

Reprezentujemy przedsiębiorców i członków zarządu w sprawach o przestępstwa gospodarcze oraz skarbowe. 

Inne

Oferujemy pomoc we wszelkich rodzajach spraw karnych zarówno jako obrońcy jak i pełnomocnicy pokrzywdzonych.